ONZE WERKWIJZE

Ons bedrijf wordt door een directie geleid. Onder de directie is een drietal floormanagers werkzaam, die dagelijks op de diverse locaties in de regio Groot - Amsterdam, de werken langs gaan, uiteraard in gebouwen van onze klanten.
Er vinden dagelijks kwaliteitscontroles plaats, op alle niveaus en met betrekking tot alle werkzaamheden, die door onze mensen worden verricht.

Op de werken zelf zijn altijd tenminste twee personen werkzaam, waarbij er ook altijd één persoon is, die de leiding over het werk uitoefent.
Door de dagelijkse controle van de floormanagers, wordt de kwaliteit van onze werkzaamheden nauwgezet in de gaten gehouden, zodat de kwaliteit van onze dienstverlening permanent en controleerbaar op peil is.

De kracht van ons bedrijf ligt in het handhaven van een hoog kwaliteitsniveau, waarop de cliënt dag in, dag uit kan rekenen.

De verhouding met de klant


Er zijn diverse mogelijkheden, waarop tussen ons en de klant wordt samengewerkt.

Onze managers zijn dagelijks op pad, niet alleen voor de controle van de werkzaamheden bij de bestaande klanten en opdrachtgevers, maar ook voor het acquireren van nieuwe klanten/opdrachten.

Onze managers maken daartoe kennismakingsafspraken met de personen in de diverse bedrijven, die zijn belast met het verstrekken van externe opdrachten, waaronder opdrachten aan schoonmaakbedrijven. Dit zijn vaak de house keeping managers van bijvoorbeeld hotels en verder managers en beheerders van kantoorgebouwen, schoolgebouwen etc.

Eerste gesprek


In een eerste gesprek zetten de managers namens onze organisatie uiteen waarvoor onze organisatie staat, welke soort van werkzaamheden onze werknemers verrichten en niet in de laatste plaats wat de verschillende mogelijkheden zijn binnen de werkzaamheden, die voor dat specifieke bedrijf aan de orde zijn.

Zo kan het zijn, dat de nieuwe prospect vooral verlegen zit om schoonmaak met een constante kwaliteit.

Het kan ook zijn, dat er om specialistische werkzaamheden wordt gevraagd, voor het zorgen van steriliteit in bepaalde ruimtes binnen de organisaties van deze nieuwe cliënt.

Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld laboratorium ruimten, operatiekamers, steriele kamers waar kwetsbare patiënten verblijven, etc.Daarnaast bezoeken wij bedrijven die zich vooral bezig houden met het specifieke kantoorwerk, zoals administratie, advocaten, notarissen, Gemeente ambtenaren etc.
Dat kan een gemeentehuis zijn of een advocatenkantoor.

Daar kan vooral de nadruk liggen op een permanent hoog reinigingsniveau, zodat de werknemers iedere dag in een goed schoongemaakte ruimte aan hun werk kunnen beginnen.

Wij ruimen dan na hun vertrek alles op, maken schoon, en zetten alle meubilair op de juiste plaats.

Daarnaast worden uiteraard de toiletunits met desinfecterende middelen gereinigd.

Wij doen dit werk met de zogenaamde werktrollies.

Dat zijn wagentjes op wielletjes, die makkelijk wendbaar zijn en waarin onze mensen hun reiniging/poets – en andere middelen van de ene locatie naar de andere locatie binnen het gebouw in kwestie, vervoeren.
Wij werken met de meest hoogstaande reinigings – en schoonmaakmiddelen, waaronder de producten van ECOLAB, die in alle opzichten voldoen in termen van kwaliteit en resultaat, aan de meest hoogstaande normen van deze tijd.
Ook kan het zijn, dat een opdrachtgever met eigen schoonmaakmiddelen werkt cq. zelf de schoonmaakmiddelen aanlevert, waarmee wij dan onze werkzaamheden dienen te verrichten. Dat gebeurt vaak, maar zeker niet altijd, bij het schoonmaken van hotels.

Dienstverlening op maat


Wij vinden het van groot belang, dat de verhouding tussen ons bedrijf en onze opdrachtgevers van het begin af aan en ook op langere termijn volstrekt helder en doorzichtig zijn.

Dat betreft niet alleen de aard en omvang van de werkzaamheden die ons worden opgedragen, maar ook de prijzen, waarvoor die werkzaamheden worden verricht.

In feite betekent dit dienstverlening op maat.

Onze tarieven zullen wij u graag voorafgaande aan het verstrekken van opdrachten ter inzage geven.

Wij maken daarbij onderscheid tussen eenvoudige schoonmaak werkzaamheden, zoals moppen van vloeren, het afnemen van stof en het reinigen van toiletten enerzijds en de wat meer specialistische werkzaamheden, zoals het chemisch reinigen van apparatuur, werkruimten en bijvoorbeeld ziekenhuiskamers.

Bij de laatste categorie, ziekenhuizen, wordt tevens scherp gelet op het noodzakelijke steriele karakter van bepaalde werkruimten in het ziekenhuis.

Verder kunnen wij bijvoorbeeld ook zorgdragen voor steriliteit in de patiëntenkamers, ter voorkoming van bijvoorbeeld een zogenaamde ziekenhuisbacterie.

Wij gebruiken bij deze specialistische werkzaamheden de daarvoor geschikte en beproefde reinigingsmiddelen.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het schoonmaken en reinigen van automobielen zowel aan de binnen – als aan de buitenzijde ten behoeve van autodealer bedrijven en autobedrijven in het algemeen, op de meest professionele wijze met state of the art – schoonmaakproducten – waaronder de schoonmaakproducten van ECOLAB.

Wij kunnen er dan ook voor zorgen, dat de automobielen nieuw – of gebruikt – er piekfijn en showroomwaardig bij komen te staan.

Wij bieden deze werkzaamheden aan, verricht door jonge professionals, die daartoe zijn “klaargestoomd”.

Schoonmaak op maat

In een persoonlijk gesprek bij u op locatie bespreken we graag de mogelijkheden.

Maak een afspraak

Transparante prijzen en prijsafspraken


Wij vinden het belangrijk om te voren met de klant volledige duidelijkheid te verkrijgen over de aard van de werkzaamheden en de aan die werkzaamheden verbonden prijzen/kosten, zodat een ieder van te voren weet, waaraan hij/zij toe is en zodat daarover later geen onduidelijkheden of onenigheid kunnen ontstaan.

Verder worden de gemaakte afspraken altijd ter stond schriftelijk vastgelegd ten behoeve van u als klant en ons als uitvoerend bedrijf (iedereen weet van te voren waaraan hij toe is).

Werktijden


Ons bedrijf werkt in ploegendiensten.

Wij kunnen flexibel zijn in onze afspraken met de klant, ook ten aanzien van dagen en uren waarop u het liefste ziet, dat wij onze werkzaamheden verrichten.

In principe is ons bedrijf en zijn onze mensen 24/7 per dag, zeven dag per week inzetbaar.

Ook hier werken wij volledig op maat voor de klant.

Zijn of haar wensen zijn maatgevend en leidend voor onze werkzaamheden.

Controle


Wij werken met floormanagers.

Wij achten het van groot belang, dat wij dagelijks voeling hebben met de wensen en opmerkingen van onze klanten.

Daarom verschijnen onze floormanagers op dagelijkse basis bij de klant letterlijk over de vloer.

Bij die gelegenheid controleren onze managers steekproefsgewijs de werkzaamheden van onze schoonmakers en reinigers en tegelijkertijd is dan ook de gelegenheid aanwezig om contact te hebben met de klant, voor het beantwoorden van vragen en het mogelijk aanscherpen van de met die specifieke klant gemaakte afspraken.

Ook eventuele klachten kunnen op die wijze dagelijks en dus snel uit de wereld worden geholpen.

Er is ons veel aangelegen, dat de klant een permanent gevoel van tevredenheid heeft als het gaat om de uitvoering van uw opdrachten.

Share this page: