Ons bedrijf heet Combi Cleaners BV.

Waarom deze naam?

Wij hebben deze naam bewust gekozen omdat in deze naam de doelstelling van ons bedrijf goed tot uitdrukking komt.

Combi Cleaners geeft enerzijds aan, dat wij niet alleen een schoonmaakbedrijf zijn, maar dat wij ook specialisten in het al dan niet chemisch reinigen van kantoor – werk – en andere ruimten, zijn.

Daarnaast geeft het woord “Combi” ook aan, dat wij gewend zijn om zonodig gecombineerde werkzaamheden uit te voeren en dat wij daarom ook verschillende specialismen binnen ons bedrijf herbergen.

Wij maken niet alleen “schoon”, zoals kantoorruimten maar wij reinigen evenzeer, zoals bijvoorbeeld ziekenhuis ruimten, waaronder operatiezalen, die volledig steriel ( bacterievrij ) dienen te zijn, ter voorkoming van besmetting van patiënten met een lage weerstand.

 

Ons bedrijf werpt voor niemand drempels op.
Wij zijn dan ook heel direct en rechtstreeks en ook eenvoudig benaderbaar.

Dat kan via ons e-mailadres:info@combicleaners.nl
maar ook in rechtstreeks contact via ons mobiele nummer: 06 54 12 98 68.

Wij heten u van harte welkom voor een vrijblijvend overleg en wij staan u graag ten dienste.

Combi Cleaners BV
Directie
Mr. Robert Moszkowicz

Maak een afspraak

Ben jij een goede schoonmaakster?

Wij zoeken voor ons nieuwe schoonmaakbedrijf, Combi Cleaners Amstelveen, goede schoonmaaksters voor een mooie vergoeding en variabele uren, in de regio Amsterdam.

Meld je aan via ons telefoonnummer of contactformulier
Share this page: